Miracu Screw Threads
Miracu Screw Threads

Screw τύπου PDO ιατρικά νήματα.

προϊόν από Νότια Κορέα 

[1] Miracu Screw Thread 26G x 60mm 5-0 x 90mm
[2] Miracu Screw Thread 29G x 40mm 6-0 x 53mm
 • Καταλληλότητα
  Εφαρμογή για:

  • σύσφιξη, ανόρθωση και στήριξη γηρασκόντων ιστών χωρίς χειρουργείο

 • Χαρακτηριστικά

  • αποστειρωμένα ράμματα πολυδιοξανόνης (PDO) με βελόνες
  • μονά περιπλεκόμενα (screw) νήματα

 • Αποτελέσματα

  • όγκος σε περιοχές του προσώπου

 • Συσκευασία
  πακέτο των 25 νημάτων

Στη Δίεση σας παρέχουμε διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση για νήματα.

Δείτε προϊόντα Miracu